Në kuadrin e zhvillimit të aktiviteteve me rastin e 97-vjetorit të krijimit të institucionit, auditues të rinj zhvillojnë një intervistë televizive

Në kuadrin e zhvillimit të aktiviteteve me rastin e 97-vjetorit të krijimit të institucionit, auditues të rinj zhvillojnë një intervistë televizive

Intervista