Kontakt

  Adresa: Rruga "Abdi Toptani" Nr.1 Tiranë

  Tel: +355 4 2247294 (recepsion)

  E-mail: klsh@klsh.org.al

  Orari Pritjeve: 12.00 - 14-00