Intervistë e z. Gjovalin Preçi, drejtor i Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit mbi raportin vjetor të performancës së Kontrollit të Lartë të Shtetit

Intervistë e z. Gjovalin Preçi, drejtor i Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Shtetit mbi raportin vjetor të performancës së Kontrollit të Lartë të Shtetit.