TRAJNIME TË BRENDSHME

Në datën 19 Prill 2017 në ambjentet e Fakultetit të Ekonomisë do të mbahet trajnimi, i dedikuar për audituesit e KLSH-së, me temë “Kuadri i auditimit të pasqyrave financiare sipas SNA-ve të qartësuara të IAASB-së” nga Prof. Dr. Hysen Çela.
Në kuadër të Strategjisë për Zhvillim, 2015-2017,të Misionit dhe Vizionit institucional vjen ky Udhëzim mbi zhvillimin e kapaciteteve audituese dhe të cilesisë në auditim. Më tepër se sa një udhëzim ai përfaqson përqasjen normative të procesit të zhvillimit institucional të KLSH-së dhe investimit në zhvillimin profesional dhe individual të audituesve.