Me Shoqërinë Civile

Më date 6 tetor 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Institutit për Kontabilitet, Auditim dhe Financa
07 Tetor, 2016
Në datën 22 prill 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe organizatës jo-fitim prurëse “Albanian Platform for Policy Advocacy”
22 Prill, 2016
Në vijim të bashkëpunimeve me organizata të shoqërisë civile dhe të profesionistëve të fushës së auditimit, KLSH nënshkroi në datën 25 shkurt 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Konfederatën e Industrive të Shqipërisë (Konfindustria).
12 Prill, 2016
Në datën 1 tetor 2015, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe organizatës jo-fitim prurëse “Integrimit Urban”, përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv i saj, z.Artur Çani
01 Tetor, 2015
Rezultate 1 - 7 / 19