Kontakte

Adresa :
Rruga "Abdi Toptani" Nr.1 Tiranë

Telefon :
+355 4 2247294 (recepsioni)

+355 4 2251267 (sekretaria);

Orari i Pritjeve :
12.00 - 14.00

Fax :
+355 4 2247294

+355 4 2232491

E-mail

kontakt@klsh.org.al

klsh@klsh.org.al

zedhenesi@klsh.org.al