Konferenca e shtatë shkencore

Kontrolli i Lartë i Shtetit do të organizojë Konferencën e VII-të Shkencore vjetore të KLSH-së me temë : "Objektivat e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030 dhe Shqipëria”