Konferenca e parë shkencore

Kontrolli i Lartë i Shtetit organizoi konferencën vjetore shkencore të institucionit, me temë "87 vjet KLSH në 100 vjet shtet shqiptar”.