Konferenca e katërt shkencore

  • 08 Dhjetor, 2017
    Konferenca e IV-të Shkencore Vjetore
    Kontrolli i Lartë i Shtetit çeli punimet tre ditore (20-22 qershor) të Konferencës së Katërt Vjetore Shkencore me temë “Analiza e Riskut”.