Institucione Qendrore

Presidenti i Republikës

http://www.president.al

Kuvendi i Shqipërisë

http://www.parlament.al

Gjykata Kushtetuese

http://www.gjk.gov.al/

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

https://spak.al/

Prokuroria e Përgjithshme

http://www.pp.gov.al/

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

http://www.hidaa.gov.al/