Udhëzim nr. 1 dt. 16.04.2020 Mbi zhvillimin e veprimtarisë audituese gjatë kohëzgjatjes së fatkeqësisë natyrore

pdf

 Udhëzim nr. 1 dt. 16.04.2020. Mbi zhvillimin e veprimtarisë audituese gjatë kohëzgjatjes së fatkeqësisë natyrore

 

pdf Shtojca nr. 1

 

pdf

Shtojca nr. 2