Takimi i Kryetarit të KLSH-së z. Bujar Leskaj me organizatat e shoqërisë civile.

Me inisiativë të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, z.Bujar Leskaj, dje më datën 16.04.2012, në ambientet e këtij institucioni, u zhvillua një tryezë pune me disa nga organizatat e shoqërisë civile ndër më të spikaturat e vendit në luftën kundër korrupsionit.

Diskutimi i z. Leskaj.