Programi Auditimit 2018

Programi i Auditimeve për vitin 2018

Programi i Auditimeve për muajin janar

Programi i Auditimeve për muajin shkurt

Programi i Auditimeve për muajin mars

Programi i Auditimeve për muajin prill

Programi i Auditimeve për muajin maj

Programi i Auditimeve për muajin qershor

Programi i Auditimeve për muajin korrik

Programi i Auditimeve për muajin gusht

Programi i Auditimeve për muajin shtator

Programi i Auditimeve për muajin tetor

Programi i Auditimeve për muajin nëntor

Programi i Auditimeve për muajin dhjetor