Organigrama

Struktura e Kontrollit të Lartë të Shtetit

thumborganika 2017 alb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BURIMET NJERËZORE

Urdhër nr 121 datë 22.06.2017 "Për vlerësimin e Rezultateve në punë të punonjësve të KLSH për 6-mujorin e pare 2017"