Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 435
Dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet me detyrën arrin në 59 milionë lekë.
Në kuadër të projektit IPA “Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm”, 11 auditues dhe Drejtori i Departamentit të Auditimit të Performancës së KLSh, z.Rinald Muça, zhvilluan një vizitë studimore në NCA.
Në datë 15 Janar 2017, Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj priti në takim Z. Joop Vrolijk , ekspert i asistencës teknike të Projektit “ Mbështetje për forcimin e kapaciteteve për implementimin e Strategjisë së Financave Publik në Shqipëri”.
Në total, për shtatë Vendimet e KPP-së të konstatuara me shkelje në Raportin Përfundimtar të Auditimit, dëmi ekonomik arrin në vlerën 248,868,262 Lekë
Kanë kryer legalizime të jashtëligjshme me sipërfaqe 15 661 m2 në brigjet e liqenit të Shkodrës, në brigjet e lumit Buna(Zona të mbrojtura.....
Kallëzon në Prokurori anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave si dhe kërkon hetimin të mëtejshëm ndaj drejtuesve përgjegjës të niveleve më të larta të administratës.
Ka lidhur 178 kontrata qiraje për dhënien në përdorim të pronës shtetërore me sipërfaqe 207 ha me afat 99 vjeçar, gjatë viteve 2010 dhe 2013
Kanë kryer legalizime të jashtëligjshme, jashtë kompetencave ligjore për 2 objekte të mëdha në Qendër të Tiranës me pasoja të mëdha për buxhetin e shtetit,...
U kanë shkaktuar një dëm ekonomik të konsiderueshëm prej 12.5 milionë lekë financave të ish-komunës
Kanë kryer legalizime në zona të ndaluara me ligj, në zonën arkeologjike të Butrintit dhe në zona të mbrojtura mjedisore
Më datë 4 Dhjetor, në L’Aquila të Italisë u zhvillua takimi përmbyllës i Programit IPA Adriatic Cross Border me pjesëmarrjen e 8 shteteve: Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Greqia, Italia, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia.
Në datat 8-9 nëntor 2017, në Prishtinë zhvilluam, vizitën studimore me temë: “Baza Ligjore dhe organizimi i brendshëm dhe mandati i auditimit të ZKA-së”.
Në datat 8-9 nëntor 2017 u zhvillua në Gjykatën Evropiane të Llogarive në Luksemburg takimi mbi auditimin evropian të “Cilësisë së Ajrit”
Rezultate 1 - 20 / 435