Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 450
Në zbatim të objektivit strategjik për forcimin e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe median dhe në bashkëpunim me projektin e USAID-it “Transparenca në sistemin shëndetësor”, KLSH zhvilloi në datën 28 shkurt 2018, një takim informues...
Në datën 26 shkurt, Kryetari i KLSH, Dr. Bujar Leskaj dhe Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Prof.As.Dr.Nexhmedin Dumani nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi
Në datat 15-16 shkurt 2018, në mjediset e Universitetit Shtetëror “Aleksandër Moisiu”, Durrës, KLSH zhvilloi analizën vjetore për performancën e institucionit për vitin 2017.
Dëmi ekonomik i shkaktuar nga shkeljet dhe abuzimet me detyrën arrin në 59 milionë lekë.
Në kuadër të projektit IPA “Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm”, 11 auditues dhe Drejtori i Departamentit të Auditimit të Performancës së KLSh, z.Rinald Muça, zhvilluan një vizitë studimore në NCA.
Në datë 15 Janar 2017, Kryetari i KLSH, z. Bujar Leskaj priti në takim Z. Joop Vrolijk , ekspert i asistencës teknike të Projektit “ Mbështetje për forcimin e kapaciteteve për implementimin e Strategjisë së Financave Publik në Shqipëri”.
Në total, për shtatë Vendimet e KPP-së të konstatuara me shkelje në Raportin Përfundimtar të Auditimit, dëmi ekonomik arrin në vlerën 248,868,262 Lekë
Rezultate 1 - 20 / 450