Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 469
Raporti i Performancës së institucionit për vitin 2017
Dëmi ekonomik në vlerën 24.5 milion lekë dhe tjetërsim të paligjshëm të pronës shtetërore për sipërfaqen prej 27.6 ha
Rezultate 1 - 20 / 469