Njoftime

Dg-Budget do te vazhdoje te mbeshtese KLSH
KLSH organizon Konferencën e Dytë Shkencore “Young ALSAI”,në kuadër të Muajit të Hapur për Qytetarët 2019
Diskutim në Temën e II-të të Kongresit INCOSAI XXXIII, 23-27 shtator 2019, Moskë
KLSH në Kongres : ZKA përmbush kushtet për të qenë vend anëtar.
Rezultate 1 - 20 / 597