Njoftime

Rezultate 1 - 20 / 426
U kanë shkaktuar një dëm ekonomik të konsiderueshëm prej 12.5 milionë lekë financave të ish-komunës
Kanë kryer legalizime në zona të ndaluara me ligj, në zonën arkeologjike të Butrintit dhe në zona të mbrojtura mjedisore
Më datë 4 Dhjetor, në L’Aquila të Italisë u zhvillua takimi përmbyllës i Programit IPA Adriatic Cross Border me pjesëmarrjen e 8 shteteve: Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kroacia, Greqia, Italia, Mali i Zi, Serbia, Sllovenia.
Në datat 8-9 nëntor 2017, në Prishtinë zhvilluam, vizitën studimore me temë: “Baza Ligjore dhe organizimi i brendshëm dhe mandati i auditimit të ZKA-së”.
Në datat 8-9 nëntor 2017 u zhvillua në Gjykatën Evropiane të Llogarive në Luksemburg takimi mbi auditimin evropian të “Cilësisë së Ajrit”
Kontrolli i Lartë i Shtetit organizon Muajin e Hapur për Qytetarët, në datat 7 Nëntor- 11 Dhjetor 2017.
Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit midis KLSH dhe USAID për “Transparencën në Sistemin Shëndetësor”, në datat 30-31 Tetor, 2 dhe 6 Nëntor KLSH mori pjesë në..
Takim me Odën Ekonomike, Zyrën Kombëtare të Auditimit, Doganën e Kosovës dhe Ministrinë e Financave
Në datat 18-20 tetor 2017, në Lisbonë të Portugalisë u zhvillua takimi i nëngrupit të Qeverisjes Elektronike i Grupit të Punës TI të EUROSAI si dhe seminari mbi Manualin Aktiv të Auditimit te Teknologjisë së Informacionit.
Në datat 5-13 tetor 2017 u zhvillua në Budapest takimi për programin antikorrupsion, iniciuar nga Iniciativa për Zhvillim e Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, INTOSAI
Në datat 11 -13 tetor 2017, në Tiranë, në Tirana International Hotel u zhvillua konferenca e 14-të Ndërkombëtare e Kontabilitetit.
Rezultate 1 - 20 / 426