KLSH pas vlerësimit të aktiveve gjatë vitit 2018, ka nxjerrë nga përdorimi aktive të ndryshme, me qëllim tjetërsimin e tyre në favor të Njësive të tjera të Sektorit Publik .
Këto aktive janë përdorur nga punonjësit e KLSH –së dhe janë ende në gjendje pune.

Nëse e shikoni të arsyeshme që këto pajisje Ju nevojiten mund të bëni një kërkesë pranë KLSH-së, për kalim kapitalja pagesë, konform Udhëzimit të Financave nr 30 datë 27/11/2011, “Për Menaxhimin e Aktiveve në Sektorin Publik”.

Më poshtë po japim listën e  plotë të këtyre aktiveve.

pdfLista e  plotë e aktiveve.