Me Institucione të Tjerë

Rezultate 1 - 10 / 15
Në datën 7 korrik 2016, në mjediset e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Fakultetit Ekonomik, përfaqësuar nga Kryetari i KLSH-së, Dr.Bujar Leskaj dhe Dekani i Fakultetit, Prof.Dr. Dhori Kule.
Në datën 2 qershor 2016, në mjediset e Kontrollit të Lartë të Shtetit, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes KLSH-së dhe Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, znj.Pranvera Strakosha.
Më 17 qershor 2013, Prof. Dr. Përparim Hoxha, Dekan i Fakultetit të Gjeologji-Minierave të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Dr. Bujar Leskaj, Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet KLSH dhe Fakultetit.
Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) dhe Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK) nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi në prani edhe të përfaqësuesve të organeve mediatike.
Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP) nënshkruan një Marrëveshje Bashkëpunimi në prani edhe të përfaqësuesve të organeve mediatike. Në zbatim të kësaj marrëveshje, Kontrolli i Lartë i Shtetit merr përsipër të...
Rezultate 1 - 10 / 15