Letra e Kryetarit të KLSH-së Z.Leskaj drejtuar ish Presidentit të Zyrës Supreme të Auditimit të Polonisë Z. Kwiatkowski

02.09.2019

Letra e Kryetarit të KLSH Z.Leskaj drejtuar ish-Presidentit te Zyres Supreme të Auditimit të Polonisë Z.Kwiatkowski.