Kontakte

KLSh thirrje qytetarëve të denoncojnë rastet abuzive!

Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon t'u vijē në ndihmë qytetarëve.
Duke marrë shkas nga rastet e shumta që në mënyrë informale denoncohen nga qytetarët për abuzimin në administratë, KLSh lutet që këto ankesa  të adresohen pranë tij.
Rastet e abuzimit në administratë, ose nga vetë punonjësit e KLSh-së, qytetarët janë të lutur t'i bëjnë prezent pranë këtij institucioni.
KLSh garanton ruajtjen e anonimatit dhe ndjekjen e çështjes deri në zgjidhjen e saj.
Qëllimi ynë ështe t’u vijmë në ndihmë qytetarëve që të mos kenë frikën e përballjes me institucionet për të cilat paguajnë taksat.
Ndaj do t'ju luteshim edhe një herë të na shkruani për çdo problem në
kontakt@klsh.org.al .

Adresa :
Rruga "Abdi Toptani" Nr.1 Tiranë

Telefon :
+355 4 2247294 (recepsioni)

+355 4 2251267 (sekretaria);

Orari i Pritjeve :
12.00 - 14.00

Fax :
+355 4 2247294

+355 4 2232491

E-mail
klsh@klsh.org.al

zedhenesi@klsh.org.al