Konferenca e tretë shkencore

20.09.2014

“Auditimi Kombëtar në shërbim të Qeverisjes Kombëtare”, 29-30 Tetor 2014

Kërkesë për Prezantim Punimesh Shkencore

Ky aktivitet është Konferenca e Tretë Shkencore e KLSH-së. Në dhjetor të vitit 2012 u mbajt Konferenca e Parë Shkencore e KLSH-së për Auditimin e Jashtëm Publik, përmes të cilit KLSH krijoi traditën më të mirë të vlerësimit institucional të aktiviteteve të saj dhe punës së secilit individ. Kjo traditë pozitive u ndoq nga Konferenca e Dytë Shkencore e KLSH-së qe u zhvillua në 12-13 dhjetor 2013 dhe trajtoi temën, “Roli i Institucioneve Supreme të Auditimit në Menaxhimin e Përgjegjshëm Publik përballë Sfidave Aktuale” .

Axhenda - Konferenca e III-të Shkencore Vjetore

Akvitetet social-kulturore të zhvilluara me rastin e Konferencës së III-të Shkencore të KLSH-së

Njoftim - KLSH organizon Konferencën e III-të Shkencore Vjetore me temë " Auditimi Kombëtar në shërbim të Qeverisjes Kombëtare" 

Botimi - Konferenca e III-të Shkencore Vjetore "Auditimi Kombëtar në shërbim të Qeverisjes Kombëtar"  aa