Konferenca e shtatë shkencore

Kontrolli i Lartë i Shtetit do të organizojë Konferencën e VII-të Shkencore vjetore në datat 12-13 Dhjetor 2018, në Tiranë me temë kryesore :
“Auditimi publik, vlerë e shtuar për një qeverisje efektive"