KLSH në Media

Falenderim

Kontrolli i Lartë i Shtetit falenderon të gjitha mediat e vendit, televizionet, radiot, gazetat dhe revistat, për përcjelljen me profesionalizëm dhe vërtetësi të mesazheve dhe njoftimeve për shtyp të KLSH, si dhe për bashkëpunimin efikas me institucionin. drejtuesit dhe audituesit e lartë të institucionit, duke u dhënë hapësirën e nevojshme për të shprehur idetë dhe opinionet e tyre në shtyp.

Kontrolli i Lartë i Shtetit falenderon të gjitha gazetat e vendit (“Panorama”, “Telegraf”, “Koha Jonë”,“Shqiptarja.com”, “Metropol”, “Republika”, “Tirana Observer”,“Standard”, “55”, “Shekulli”, “Shqip”, “Sot”, “Mapo”, “Tema”, “Dita”, “Ballkan”, “Integrimi”, “RD” dhe “Zëri i Popullit”), si dhe Revistën “ Klan”, për krijimin e mundësive audituesve të institucionit, që të artikulojnë lirshëm në faqet e tyre mendime dhe sygjerime profesionale, në formën e shkrimeve, analizave dhe vrojtimeve.
KLSH falenderon gjithashtu portalet www.republica.al dhe www.open.data.al për pasqyrimin e njoftimeve, aktiviteteve të KLSH dhe problematikave të vendit, të paraqitura nga institucioni.

* Një falenderim i veçantë shkon për gazetën “ Ekonomia”, me të cilën KLSH ka një marrëveshje bashkëpunimi, për përkrahjen e gjerë dhe të vazhdueshme që kjo gazetë profesionale ka dhënë për audituesit e institucionit, duke publikuar shkrimet profesionale të tyre dhe duke i evidentuar si duhet ato.