KLSH Analiza Vjetore 2011

analiza2011

Edicioni i parë i kolanës “KLSH: Raporti Vjetor 2011” përmban informacion të detajuar për auditimet e kryera gjatë vitit 2011, si dhe një analizë pune të kryer në prani të medias dhe të shoqërisë civile, nga departamentet e auditimit të KLSH, me raportime dhe diskutime të hapura.