Informacione

KLSH kallëzon në Prokurori ish drejtorin e Spitalit Rajonal Shkodër

25 Korrik, 2018

Dëmi ekonomik mbi 20.5 milion lekë dhe me efekt negativ për buxhetin e shtetit në shumën mbi 56 milion lekë.

KLSH kallëzon në prokurori 3 zyrtarë, anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në Bashkinë Këlcyrë

20 Korrik, 2018

Kanë shkaktuar një dëm ekonomik në vlerën 37.3 milion lekë

KLSH kallëzon në prokurori 11 zyrtarë dhe ish zyrtarë në ish-komunat Blinisht, Ungrej dhe Zejmen, Lezhë

20 Korrik, 2018

Kanë shkaktuar dëm konomik në Buxhetin e Shtetit për vlerën 24.3 milion lekë