Analiza Vjetore 2017

kopertina analiza vjetoreAnaliza e përgjithshme e aktivitetit të KLSH-së për vitin 2017 u zhvillua pas analizave të Departamenteve dhe Drejtorive të KLSH-së, në të cilat morën pjesë përveç audituesve të Departamenteve respektive edhe auditues nga Departamente të tjera auditimi me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe të praktikave më të mira të punës në auditim. Analizat u kryen gjatë muajit janar 2018 në ambientet e Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe në to morën pjesë gjithashtu përfaqësues të mediave, të shoqërisë civile dhe të botës akademike.

Për më shumë shkarkoni Librin Analiza Vjetore 2017