BASHKEPUNIME
KONTAKTO

Adresa : Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"; nr.3
Tel : +355 4 2247294 (recepsioni) +355 4 2251267 (sekretaria)
Fax : +355 4 2247294; +355 4 2232491
E-mail : klsh@klsh.org.al zedhenesi@klsh.org.al
Orari i Pritjeve : 12.00 - 14.00

 

njoftime

Në datën 8 shtator 2016, me iniciativë të Zyrës së Auditimit të Institucioneve të Bosnje dhe Herzegovinës (SAIBiH), rrjeti i Institucioneve Supreme të Auditimit të vendeve kandidate dhe para-kandidate për në BE dhe Gjykata Evropiane e Audituesve (ECA) u takuan në Sarajevë dhe diskutuan lidhur me Pavarësinë e SAI-ve.
Nga auditimi u konstatuan pagesa ndaj kontraktorëve privatë të dhëna në kundërshtim me kontratën e punimeve civile, keqmenaxhim i fondeve, me pasojë dëm ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit në vlerë mbi 2,4 milionë USD...
Kanë kryer regjistrime të pasurive me sipërfaqe më tepër nga sa përcaktuar në Ligj, duke lëshuar çertifikata mbi këto pasuri.
Kanë kryer veprime shpronësimi për llogari të Autoritetit të Aviacionit Civil (AAC), në regjistrimin e Pasurive Publike Shtetërore të përfituara nga shpronësimi për interes publik për Aeroportin e Kukësit, në administrim të AAC,....
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, zoti Bujar Leskaj organizoi në datën 30 gusht 2016 në ambientet e “Art Hotel” në Tiranë një ceremoni të veçantë për të shprehur mirënjohjen institucionale për Ambasadorin e Republikës së Polonisë në Republikën e Shqipërisë, Sh.T.Z. Marek Jeziorski
Në datën 30 gusht 2016, Kryetari i KLSH-së, z. Bujar Leskaj takoi në zyrën e tij zj. Mimoza Krasniqi, koordinatore e Projektit “Rritja e Transparencës nëpërmjet promovimit tё rolit tё Audituesit tё Brendshëm nё zinxhirin e llogaridhënies”
Dëmi i paarkëtueshëm për Buxhetin e Shtetit është në vlerën 2,563,349.5 EURO
Nga data 2-7 gusht në qytetin e Durrësit, përgjatë Shëtitores “Taulantia”, u zhvillua "Panairi Ndërkombëtar i librit shqip

Lista e Plotë..

logo intranet

Intranet

email

E-mail

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. © 2016 KLSH